Trang chủ / Phân biệt giữa Nhà thuốc và Quầy thuốc

Phân biệt giữa Nhà thuốc và Quầy thuốc

Người phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc phải là Dược sĩ Đại học, của Quầy thuốc là Dược sĩ Trung học. Về địa bàn hoạt động, Nhà thuốc được mở tại bất kỳ địa bàn nào trong khi Quầy thuốc chỉ được mở tại địa bàn huyện, xã của các huyện ngoại thành, ngoại thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều kiện mở nhà thuốc: Có bằng Dược sĩ Đại học

Theo khoản 1 điều 18 của Luật Dược sửa đổi thì người chịu trách nhiệm về chuyên môn của nhà thuốc phải có trình độ từ Dược sĩ Đại học trở lên và phải có kinh nghiệm thực hành ít nhất 2 năm tại các cơ sở chuyên môn về thuốc.

Bằng Dược sĩ Cao đẳng: Có thể mở quầy thuốc

Để mở Quầy thuốc, người chịu trách nhiệm chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng, đại học về chuyên ngành dược (điểm a,e, g khoản 1 điều 13) và có kinh nghiệm thực hành tại các cơ sở kinh doanh về thuốc ít nhất trong thời gian 18 tháng.

Phân biệt giữa Nhà thuốc và Quầy thuốc

Hiện nay có 02 hình thức bán lẻ thuốc phổ biến là nhà thuốc và quầy thuốc. Giữa nhà thuốc và quầy thuốc có những sự khác biệt. Theo quy định mới nhất  tại điều 18 của Luật Dược 2016, có 04 hình thức bán lẻ thuốc bao gồm:

  • Nhà thuốc;
  • Quầy thuốc;
  • Tủ thuốc của trạm y tế xã;
  • Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

Như vậy, có 02 hình thức bán lẻ thuốc phổ biến hiện nay là nhà thuốc và quầy thuốc. Giữa nhà thuốc và quầy thuốc có những sự khác biệt sau đây:

Khoản mục Nhà thuốc Quầy thuốc
Về người phụ trách chuyên môn Dược sĩ đại học phụ trách chuyên Dược sĩ trung học phụ trách chuyên
Về phạm vi hoạt động Được bán lẻ thuốc thành phẩm; pha chế thuốc theo đơn Được bán lẻ thuốc thành phẩm
Về địa bàn hoạt động Được mở tại bất kỳ địa bàn nào Được mở tại địa bàn huyện, xã của các huyện ngoại thành, ngoại thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Về việc thay đổi thuốc trong đơn Được quyền thay thế thuốc cùng loại trong đơn nếu được sự đồng ý của người mua Không được thực hiện việc thay thế thuốc trong đơn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC LIÊN THÔNG DƯỢC

[contact-form-7 id=”25″ title=”Đăng ký liên thông Dược”]

Bình luận

bình luận